Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pirkanmaan Urheiluhierontacenterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.9.2019. Viimeisin muutos 16.9.2019.

  1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Urheiluhierontacenter, Kuninkaankatu 21 www.puhc.fi

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marko Lumio, Juha Pirttimaa, info@puhk.fi, 050-5291667

  1. Rekisterin nimi

Pirkanmaan urheiluhierontacenterin asiakas- ja rekrytointirekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

  • laki (mikä)

  • julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika toistaiseksi.